Sunday, September 30, 2007

احمدی نژاد برنده بازی تبلیغاتی نیویورک

هفته گذشته، آقای احمدی نژاد برنده بازی تبلیغاتی نیویورک شد، ایشان باید تشکر مخصوص خود را از آقای بلینگر ریاست دانشگاه کلمبیا داشته باشند.
احمدی نژاد برای شرکت در نشست سالانه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بود و در لیست برنامه های خود، دعوت شرکت در یک سمینار و جلسه پرسش و پاسخی از طرف دانشگاه کلمبیا را هم داشت. او در این جلسه شرکت، سخنرانی کرد و به سوالات پاسخ داد. آنجا بحث و تبادل نظر شد، نظرات موافق و مخالف مطرح شد، دست زدن هم به معنای تایید نظرات بود، اینها تمام مشخصات اینگونه جلسات در این سطح و در دانشگاه هستند. البته خندیدن به بخشی از صحبت های احمدی نژاد هم بود و اگرچه این یک رفتار استاندارد در این سطح نیست، اما هنوز میتوان آن را به دید اغماض نگریست.
اما رفتاری که قابل اغماض نیست، رفتار غیر آکادمیک آقای بلینگر ریاست دانشگاه بود که در سخنرانی مقدماتی خود احمدی نژاد را یک دیکتاتور سنگدل و کوچک خطاب کرد. اینجا، بحث درست یا غلط بودن نظر آقای بلینگر نیست، بحث تفاوت بین استاندارد آکادمیک در دانشگاه و بحث آمیانه کوچه و خیابان است. این رفتار آقای بلینگر کمک بزرگی به احمدی نژاد برای رسیدن به اهداف خود از مسافرت به نیویورک کرد و در عین حال بار دیگر بر این نکته تاکید گذاشت که مردم داخل کشور در راه مبارزه برای دستیابی به حقوق خود نیازی به اینچنین مدافعانی ندارند.
آقای احمدی نژاد برد خود را مدیون آقای بلینگر است.

1 comment:

  1. فردین قربونم بری
    Billingger یا هر کی
    محمود جون به عنوان دشمن دعوت بود برای مناظره نه برا ابگوشت بزباش اون یارو هم 30 سال استاد 20 سال وکیل الان هم که رءیس دانشگاس یعنی اون از شما کمتر قانون بلده؟؟ جل الخالق لووووللل

    ReplyDelete