Wednesday, September 5, 2007

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
پس از گردهمايي هاي مکرر و پيگير و مبارزات فعالان حقوق زنان روز ، تعيين 25 نوامبر(5 آذر) هرسال ، به عنوان روز جهاني مبارزه با خشونت به مجمع سازمان ملل پيشنهاد داده شد و سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل اين روز را به عنوان (روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان ) پذيرفت و در واقع اعلام اين روز ، اذعان به وجود خشونت بر زنان در جهان است .
کوفي عنان ، دبير کل سازمان ملل به مناسبت روز بين المللي حذف خشونت عليه زنان گفت : خشونت عليه زنان تفکري است که هنوز بسيار عادي وعميق است و خشونت برزنان را قابل قبول مي داند .خشونت عليه زنان به گونه اي گسترده است وزنان با تبعيض ونابرابري در حقوق وزندگي روز مره خود در سراسر جهان روبرو هستتد .خشونت عليه زنان چه در حوزه عمومي وچه در حوزه خصوصي باعث آسيب هاي جسمي ، رواني ، جنسِي واقتصادي زيادي گشته است .قرن هاست ، خشونت هاي مستمر و همه گير و به طور روز افزون "سازمان يافته" فرصت هاي بسياري را از زنان در رسيدن به حقوق برابر گرفته است. فرآيند خشونت يکي از دلايل جدي ناتواني زنان است ودر واقع خشونت که اشکال مختلفي و مرتبطي دارد به ابزاري براي حفظ موقعيت وتقويت فرمان برداري زنان از مردان تبديل شده است.
بيشترين خشونت ها در خانه که محلي براي آرامش ومهر است صورت مي گيرد و شايع ترين وخاموش ترين شکل خشونت است . آزارهاي رواني تحقير زنان ، رفتار هاي اقتدار گرانه وحملات فيزيکي بر زنان ودختران با اين هدف اعمال مي شود که اعتماد به نفس وتوانايي زنان و دختران را از آنها سلب وآنان را ناتوان سازد و مقاومت در برابر اين اعمال خشونت ها گاه بر تعداد زنان ودختران فراري مي افزايد.زنان ودختران ازخانه که محل امني براي آنها نيست مي گريزند وبه خيابان ها که محلي ناامن تر است پناه مي برند ودر مدت کوتاهي زير عنوان "دختران فراري " نام مي گيرند و در خشونتي نظام يافته حتي رسانه هاي رسمي مان از آنان "او يک فرشته بود " هايي مي سازند تا خشونت را متوجه قربانيان آن کنند.
فرخنده برکسه عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان درميز گرد 23 آبان (فرار به خاطر لباس هاي رنگي) گفت : روزانه بين 25 تا 60 دختر به کانون اصلاح تربيت مي آيند . از دختر 14 ساله اي مي گفت که ادعا داشت 300 سال دارد ودر برابر تعجب مددکاران مي گفت به اندازه 300 سال به من تجاوز شده است . مادرم براي خرج اعتيادش مرا مي فروخت .نمونه ديگر دختر 17 ساله است که به زور به عقد پيرمرد 70 ساله در آمده است . دخترک به طور مداوم مورد آزار واذيت خانواده شوهرش بود وپيرمرد هنگام بر قراري رابطه جنسي با او در دهانش مدفوع مي کرد . چه کسي مي تواند به اين دختر بگويد تو با کسي رابطه برقرار نکن وفرار نکن ؟نمونه ديگر دخترکي که با پسري رابطه داشت توسط پسر به بيابان برده شده ومورد تجاوز گروهي قرار مي گيرد . دخترک با تيپ پسرانه وتراشيدن موي اش در خيابان ها کفش واکس مي زد .صدها مورد هولناک ديگر دراين جامعه رخ مي دهد که گزارش نمي شود وتوسط خانواده ها پنهان نگاه داشته مي شود . نگاه کنيم به نمونه هاي ديگر مردي که همسرش را مي فروخت ( شرق 11 مهر)مرد معتاد 22 ساله اي بنام جواد ، چند ماه پس از ازدواج با دختر 19 ساله اي ، براي تامين مخارج اعتيادش اورا وادار به خود فروشي مي کرد .ليلا همسر اين مرد در باز جوئي گفت : سه ماه بعد از ازدواج ، جواد مرا مجبور کرد که با مردان غريبه رابطه بر قرار کنم . اومرا به خيابان هاي شمال شهر مي برد و مجبور مي کرد تا سوار خودروهاي مدل بالا شوم . در روز حادثه ناصر يکي از مشتريان شوهرم که با دادن 50 هزار تومان مرا اجاره کرده بود شروع به آزار من کرد شوهرم با ديدن صنحه آزارمن او را با ضربه چاقو به قتل رسانيد . ( تهران)اغفال ، زنداني ، سرانجام سرنگوني در چاه ( 13 مهر شرق ) اين قصه نيست اتفاقي است که در رفسنجان رخ داده است .مردي پس از اغفال دختري اورا به خانه خود برده وپس از چند روز اورا به قتل مي رساند دختر زنداني به قصد فرارازبلندي سقوط مي کند . مرد اورا با پاي شکسته داخل گوني انداخته وبا موتورسيکلت به يکي از روستاهاي اطراف برد ه وداخل چاهي مي اندازد . خواستگار به صورت دختر مورد علاقه خود اسيد پاشيد ( شرق 16 آبان)جواني به نام احسان دانشجوي سال دوم پزشکي به خواستگاري دختر هم دانشکده اي خود ميرود وپس از شنيدن جواب رد تصميم به انتقام مي گيرد وبه روي دختر اسيد مورد علاقه خود اسيد مي پاشد . دخترازناحيه سر وصورت دچار سوختگي مي شود . در يک ماه گذشته اين پرونده چهارمين پرونده اسيد پاشي در تهران است .اين جرم در حالي درميان جوانان به صورت اپيدمي شدن است که حقوق دانان معتقد هستند مجازات اين جرم با نوع جرم تناسب ندارد .ده ها پرونده اسيد پاشي در شعبه اجراي احکام دادسراي جنايي تهران است که با مشکل تعيين حد جراحت امکان قصاص وجود ندارد .( تهران )خواستگار مزاحم (شرق 10 آبان)خواستگار پس از شنيدن جواب رد از دختر تصميم به انتقام گرفته وبا ايجاد مزاحمت وتهديد به اسيد پاشي به آزار واذيت مي کند . اين مرد صاحب رستوران است وبا هم دستي کارگران خود شبها بين ساعت 12 نيمه شب تا دو بامداد ، تلفني دختر را تهديد مي کرد . اين مرد مي گويد با توجه به موقعيتم فکر نمي کردم جواب رد بشنوم ! ( تهران)مردي خواستگارش را کشت ( شرق 9 آبان) مرد 54 ساله اي به خاطر پيشنهاد ازدواج زن 70 ساله اي ، اورا کشت . مرد پس از دستگيري گفت : حدود 7 ماه پيش بامقتول آشنا شدم وبا او رابطه داشتم روز حادثه از من خواست که با او ازدواج کنم من نپذيرفتم . او يک سيلي به من زد من عصباني شدم سرش را به چارچوب کوبيدم ويک ملافه روي سرش انداختم واورا خفه کردم .طلا هايش را برداشتم وگريختم . ( تهران)مرد پس از کشتن همسرش جسد را در يخچال پنهان کرد (8 آبان شرق )محمد 22 ساله پس از دستگيري گفت : يک ماه پيش با اکرم که 21 سال داشت ازدواج موقت کردم . اکرم بيشتر اوقات بدون اجازه من بيرون مي رفت ودر برگشت از من مواد مخدر مي خواست وما باهم ديگر مي شديم چون نمي توانستم يک ميليون تومان مهريه اورا تهيه کنم واز او جداشوم اورا به قتل رسانيدم وبراي اينکه بو نگيرد جسد اورا داخل يخچال جاسازي کردم . ( کرج )داد وفرياد دختر ربوده شده باعث نجات وي شد (5 آبان شرق )دوپسر جوان با سوار کردن زني قصد ربودن اورا داشتتند که با دادوفرياد دختر مامورين گشت زني متوجه شدند وپرايد را متوقف کردند محسن که راننده پرايد بود فرار کرد وپسر دوم گفت : که نقشه دزديدن دختر را محسن طراحي کرده بود تحقيقات براي انگيزه ربودن دختر دارد ( تهران) جوان 20 ساله نامادري 19 ساله اش را با روسري خفه کرد (1آبان شرق )سارا که 19 سال داشت با مردي که 35 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد . تفاوت سن سارا با همسرش موجب اختلافات بسياري درخانواده وفرزندان همسرش گشت .پسر 20 ساله همسر سارا به قتل اقرار کرد وگفت : من با سارا هميشه اختلاف داشتيم روز حادثه من قصد داشتم به کبوترهايم دانه بدهم که با سارا درگيري به وجود آمد اوبراي پايان دادن به در گيري به اتاق رفت و گوشه اي نشست من به دنبال او رفتم کنترلي بر رفتارم نداشتم گلويش را فشار دادم تا بي حال شد روسريش را به دور گردنش پيچيدم تا خفه شد وبراي اينکه موضوع را خودکشي نشان بدهم طنابي دور گردنش انداختم واورا حلق آويز کردم واز پنجره خارج شدم . (قوچان)
ادامه دارد .......زيگورات

No comments:

Post a Comment