Friday, October 19, 2007

به بهانه رادیو زمانه در هلند

چند روز بود که چندین مطلب پیاپی در مورد رادیو فارسی زبان زمانه در هلند میخواندم، برایم جالب بود. تا جایی که اطلاع دارم این رادیو با تلاش خانم فرح کریمی، نماینده محترم مجلس هلند، و بودجه دولت هلند راه اندازی شده.
.مطالب با حملات و اتهاماتی به عملکرد رادیو از سایتی اینترنتی بنام منو-پالتاک آغاز شد. طبق معمول، ما ایرانیان قدیمی خارج از کشور برای اتهام زدن به رقیب شغلی، کسی که مثل ما فکر و عمل نمیکند، حسادت و کلی دلایل معقول و یا غیر معقول دیگر، خود را ملزم به ارائه سند و مدرکی نمیبینیم! جالب اینجاست، زمانی که خود بواسطه برخورد های مشابه مورد اتهامات واهی قرار میگیریم داد وفقانمان را همه میشنونند.
تا جایی که من دورا دور مطالب و صحبت هایی از سر کار خانم کریمی خوانده و شنیده ام و با نظرات ایشان آگاهی دارم، ایشان را فردی با نگاه روشن به مسائل سیاسی دنیا و ایران میشناسم، جایگاه سیاسی ایشان تایید این مطلب است. روش مبارزاتی فردی مغتقد به احترام به حقوق بشر و حقوق دمکراتیک مردم ایران با توجه به شرایط امروز حاکم بر کشور ایران و دنیا مسلما با روش به قول آقای مهدی جامی، مسول رادیو زمانه، "روشنفکر دهاتی" و بقول من سیاسی ورشکسته، کاملا متفاوت است.
بنابر این، من دلایل حمله به عملکرد رادیو زمانه را در جای دیگر جستجو میکنم. در پایان، خسته نباشید و آرزوی موفقیت برای خانم کریمی و گردانندگان رادیو زمانه در هلند را دارم.

No comments:

Post a Comment