Wednesday, July 23, 2008

گفتگو، بهترین و شاید تنها انتخاب غرب و ایران برای برون رفت از بن بست هسته ای و استراتژیک منطقه خاور میانه


روز شنبه این هفته، نشست 5+1 و ایران برای بررسی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب در مسئله هسته ای و اینبار با حضور نماینده ای از وزارت خارجه آمریکا - آقای ویلیام برنز - در ژنو برگزار شد.


این بسته پیشنهادی، و در مقابل آن بسته پیشنهادی ایران و در کل انتخاب راه تعامل و مذاکره برای حل مشکل هسته ای ایران، راه و روشی است که با رفتار و گفتار حاکمان کاخ سفید با تهران در سال 2003 و پس از سرنگونی صدام کاملا متفاوت است. امروز ناتوانی امریکا در برخورد نظامی با ایران، و البته نه بخاطر ناتوانی نظامی در تخریب و نابودی توانایی نظامی ایران و در صورت لزوم نابودی تاسیسات زیربنایی کشورمان، بلکه بدلیل تجارب عراق، افغانستان و اهمیت اینکه بعد از بمباران های وسیع و مخرب هوایی چه اتفاقی خواهد افتاد(؟) بازی تازه شروع خواهد شد(!) باعث این تعامل است. علاوه بر این، عجز تحلیلگران استراتژیک در پیش بینی عواقب درگیری نظامی با ایران برای کشورهای منطقه، منجمله اسرائیل، آمریکا را بر آن داشته که حداقل تا زمانی که ایران به نقطه غیر قابل برگشت توانایی هسته ای-غنی سازی اورانیم با در صد قابل استفاده در مقاصد نظامی- به استفاده از ابزار نظامی در مقابل ایران فکر نکند. عامل بازدارنده دیگری هم در معادلات امریکا و متحدان غربی آن نقش خواهد داشت، در صورت درگیری نظامی، آنها دشمن مردم و کشور ایران محسوب خواهند شد(!) و هیچ سیاست مدار غربی-امروز- نخواهد خواست که در چشم مردم ایران دشمن قلمداد شود.
Wednesday, July 2, 2008

طلوع خورشید روابط تهران-واشنگتن بعد از 30 سال تاریکی


خبرهای خوبی در مورد بسته پیشنهادی غرب، مسئله هسته ای و واکنش تهران شنیده میشود. بعد از تقریبا سه هفته که از تحویل بسته پیشنهادی توسط آقای سولانا به تهران میگذره، و فشارهای سیاسی و تهدیدات نظامی و البته خبرهایی مبنی بر برقراری روابط دیپلماتیک نا محسوس در سطح افتتاح دفتر حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا در تهران شنیده شد، آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل ولی فقیه جمهوری اسلامی آخرین جواب را دیپلماتیک و مستقیم از جانب تهران دادند.(به قول آقای محمد علی ابطحی اینجا، "جمله طولانی رو حال کردین"!) جواب تهران از زبان آقای ولایتی اما ساده بود و روشن، شعارها، بد اخلاقیها و تهدید های چند سال گذشته آقای احمدی نژاد-رئیس جمهور- را جدی نگیرید! این رهبر است که با مشورت مشاورین با تجربه ای امثال همین آقای ولایتی در مورد مسائل حساس و کلیدی حرف آخر را میزند. و اما حرف آخر در مورد بسته پیشنهادی و در کل روابط ایران و آمریکا در سطح منطقه و دنیا را عقل و خرد میزند، این خلاصه پیغام تهران بود. پیغام واضحی بود و باید با عمل همراه شود!
من فکر میکنم که ایران میتواند بعد از اسرائیل به بهترین هم پیمان استراتژیک آمریکا در منطقه تبدیل شود.